Блог

30.09.2020

Поздравляем

30.09.2020

Құттықтаймыз

10.08.2020

Абай күнімен

04.06.2020

ҚР-ның ұлттық рәміздері күні құтты болсын!

Тендер - Электронный открытый тендер с применением торгов на понижение по закупке товаров

Просмотров: 2597

Объявление размещено: 16.08.2018 11:08

Дата проведения: 00.00.0000 00:00


Закупки

один источник / товары
один источник / работы и услуги
ценовые предложения / товары
ценовые предложения / работы и услуги
тендеры
архив
карта мониторинга казахстанского содержания - заказчики
карта мониторинга казахстанского содержания - оплаты

АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2»
объявляет о проведении электронных закупок товаров
способом открытого тендера с применением торгов на понижение:

Лот №1 Светильник
Лот №2 Светильник
Лот №3 Светильник
Лот №4 Светильник
Лот №5 Светильник
Лот №6 Светильник
Лот №7 Светильник

Данные об объеме, месте и сроке поставки товаров указаны в тендерной документации.
Для участия в закупках способом тендера потенциальный поставщик должен обладать правоспособностью (для юридических лиц), гражданской дееспособностью (для физических лиц), согласно пункту 23 «Правил закупок товаров, работ и услуг Акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самруқ – Казына» и организациями пятьдесят и более процентов акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самруқ – Қазына» на праве собственности или доверительного управления»
Пакет Тендерной документации можно получить на веб – сайте www.gres2.kz, www.zakup.sk.kz.
Заявки на участие в тендере, поданные потенциальными поставщиками, автоматически регистрируются в информационной системе электронных закупок (Далее – Система) на сайте www.zakup.sk.kz.
Срок представления Тендерных заявок до 16-30 астанинского времени 07.08.2018 года.
Тендерные заявки автоматически вскрываются Системой в 16-30 астанинского времени 07.08.2018 года.
Дополнительную информацию и справки можно получить по телефонам: (7187) 299-512, 299-613.
«Екібастұз ГРЭС - 2 станциясы» АҚ
ашық тендер әдісімен саудадағы төменгі бағамен
тауарларды электрондық сатып алуларды
өткізу туралы хабарлайды:

Лот №1 Светильник
Лот №2 Светильник
Лот №3 Светильник
Лот №4 Светильник
Лот №5 Светильник
Лот №6 Светильник
Лот №7 Светильник

Тауарлар көлемі, жеткізу орны және мерзімі туралы деректер тендерлік құжаттамада көрсетілген.
Әлеуетті жеткізуші тендер әдісімен сатып алуға қатысу үшін «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ және акцияларының (қатысу үлестерінің) елу және одан да көп пайызы тікелей немесе жанама түрде «Самұрық - Қазына» АҚ тиесілі ұйымдармен меншік немесе сенімді басқару құқығында тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді сатып алу ережелерінің 23-тармағына сәйкес(заңды тұлғалар үшін) құқыққа қабілеттілігі, (жеке тұлғалар үшін) азаматтық әрекетке қабілеттілігі болуы керек.
Тендерлік құжаттама пакетін www.qres2. Kz, www.tender.sk.kzвеб-сайтында алуға болады.
Әлеуетті жеткізушілермен ұсынылған тендерге қатысуға тапсырыстар электрондық сатып алулардың ақпараттық жүйесінде (бұдан әрі – Жүйе) www.tender.sk.kz сайтында автоматты түрде тіркеледі.
Тендерлік тапсырыстарды ұсынудың соңғы мерзімі 07.08.2018ж. астана уақытымен сағ. 16-30 дейін.
Тендерлік тапсырыстар Жүйемен 07.08.2018ж. астана уақытымен сағ. 16-30-де автоматты түрде ашылады.
Қосымша ақпарат пен анықтаманы (7187) 299-512, 299-613, телефоны бойынша алуға болады.
Внимание!
Скачивание файлов разрешено только зарегистрированным пользователям! Регистрироваться тут.
В списках закупок и тендеров красным цветом выделены уже завершенные закупки/тендеры.
Баннеры

"Екiбастұз ГРЭС-2 станциясы» АҚ", 2006 - 2019
Қабылдау бөлмесi: Факс: (7187) 76-22-00, Тел: (7187)29-93-69
e-mail: gres2kz@gres2.kz

АО "Станция Экибастузская ГРЭС-2", 2006 - 2019
Приемная: Факс: (7187) 76-22-00, Тел: (7187)29-93-69
e-mail: gres2kz@gres2.kz