Блог

19.03.2021

Наурыз құтты болсын!

05.03.2021

Құттықтаймыз!

30.09.2020

Поздравляем

30.09.2020

Құттықтаймыз

Кәсіпорын тарихы / История

Әрқайсы 500МВт тұратын 8 блокты, қуаттылығы 4 миллион киловатт
станция жобасы, Новосібір «Жылуэлектржобасы» институтының ұжымымен әзірленді.
Станция құрылысы 1979 жылы басталды. ГРЭС-2 іргетасы негізінің ашылу салтанатында Қазақ КСР Министрлер Кеңесінің төрағасы Н.Ә.Назарбаев және КСРО энергетика министрі П.С. Непорожний қатысты.


Бірінші энергоблок 1990 жылғы 25 желтоқсанда іске қосылды.
Екінші энергоблок 1993 жылғы 31 желтоқсанда қосылды.


1993ж.22 желтоқсанында екінші энергоблокты іске қосу салтанатты рәсімінде Қазақстан Республикасының
Президенті Н.Ә.Назарбаев қатысты, елбасы басқару пультінің кілтін бұра отыра, энергоблоктың желіге бірінші қосылуына команда берді.

08.09.2000 Үкіметаралық қазақстандық –ресейлік келіссөздерде ЕГРЭС-2 негізінде БК құру туралы шешім қабылданды.

21.09.2000 «ЕГРЭС-2 станциясы» ЖАҚ әділет басқармасында №8454-1945-АҚ тіркелді.

24.12.2001 « ЕГРЭС-2 ст. негізінде қазақстан –ресей кәсіпорынын құрудың кейбір мәселелері туралы » №1675 ҚР Үкіметі қаулысы қабылданды.

11.10.2002 «ЕГРЭС-2 станциясы» ЖАҚ акциялардың екінші
эмиссиясы тіркелді.

24.01 - 28.01.2003 / «ЭЭЦ» ЖАҚ 12,1 млрд.теңге сомаға мүлігін бере отыра, «ЕГРЭС-2 станциясы»ЖАҚ акцияларының екінші эмиссиясын төлейді.

31.01.2003 Жылжымайтынмүлік орталығы «ЕГРЭС-2 станциясы» ЖАҚ акцияларын төлеуге «ЭЭЦ» ЖАҚ мүлігін беру бойынша мәмілені тіркейді.

25.05.2003 Ресейдің «ЕЭС» РАҚ Директорлар кеңесі « ЕГРЭС-2 станциясы» ЖАҚ 50% акциялар пакетін сатып алу туралы шешім қабылдайды.

2004 жыл. «Екібастұз ГРЭС-2 станциясы» ЖАҚ 50% акцияларын төлеу.

_____________________________________________________________________

Проект станции мощностью 4 миллиона киловатт с 8-ю блоками по 500 МВт каждый, разработан коллективом Новосибирского института «Теплоэлектропроект».

Строительство станции началось в 1979 году. В торжественной закладке основания ГРЭС-2
принял участие председатель Совета Министров Казахской ССР Назарбаев Н.А. и министр энергетики СССР Непорожний П.С.

Первый энергоблок введен в работу 25 декабря 1990 г.

Второй энергоблок введен 31 декабря 1993 г.


В торжественной церемонии пуска второго энергоблока 22 декабря 1993 г. принимал участие Президент Республики Казахстан Н.А. Назарбаев, который,
повернув ключ на пульте управления, дал команду на первое включение энергоблока в сеть.

08.09.2000 На межправительственных казахстанско-российских переговорах принято решение о создании СП на базе ЭГРЭС-2.

21.09.2000 ОАО "Станция ЭГРЭС-2" зарегистрировано в управлении юстиции за №8454-1945-АО

24.12.2001 Принято постановление Правительства РК №1675 "О некоторых вопросах создания
казахстанско-российского предприятия на базе ЭГРЭС-2".


11.10.2002 Зарегистрирована вторая эмиссия акций ОАО "Станция ЭГРЭС-2".

24.01 - 28.01.2003 ЗАО "ЭЭЦ" оплачивает вторую эмиссию акций ОАО "Станция ЭГРЭС-2", передав ему имущество на сумму 12,1 млрд. тенге.

31.01.2003 Центр недвижимости регистрирует сделку по передаче имущества ЗАО "ЭЭЦ" в оплату акций ОАО "Станция ЭГРЭС-2".

25.05.2003 Совет директоров
РАО "ЕЭС" России принимают решение о приобретении 50%-го пакета акций ОАО "Станция ЭГРЭС-2".

2004 год. Оплата 50% акций ОАО "Станция Экибастузская ГРЭС-2".

Баннеры

"Екiбастұз ГРЭС-2 станциясы» АҚ", 2006 - 2019
Қабылдау бөлмесi: Факс: (7187) 76-22-00, Тел: (7187)29-93-69
e-mail: gres2kz@gres2.kz

АО "Станция Экибастузская ГРЭС-2", 2006 - 2019
Приемная: Факс: (7187) 76-22-00, Тел: (7187)29-93-69
e-mail: gres2kz@gres2.kz